Formem alumnes competents

L’escola és un espai d’entrenament i preparació de les actituds i aptituds que els nostres alumnes hauran de tenir per ser ells mateixos i evolucionar en el procés d’aprenentatge que els oferim.

  • El projecte d’apadrinament consisteix en la realització d’activitats conjuntes entre els alumnes més grans i més petits de l’escola. La finalitat del projecte és que petits i grans aprenguin plegats i desenvolupin el sentit de la responsabilitat, així com les seves habilitats, en les tasques socials, emocionals i acadèmiques.

  • Des del curs 2011-12 el cicle inicial del nostre centre aprèn i conviu conjunt​ament en un ampli espai adaptat a aquesta estructura organitzativa.

   Aquest curs inicia la PIN (Primària inicial) conjuntament amb les altres 7 escoles de la xarxa.

    
    
    

  • Els especialistes de Música i Educació Visual i Plàstica treballen estretament per trobar punts d’unió entre les àrees d’educació artística, i oferir als alumnes experiències d’aprenentatge significatiu i gratificant a través de l’experimentació i la creativitat. Les dues activitats en les quals treballen són:

   • La creació d’instruments musicals L’objectiu principal és la creació d’un instrument musical que compleixi amb les característiques necessàries per a poder incloure’l en una instrumentació grupal. Per arribar a aquesta fita parteixen de l’observació i l’exploració, tant col·lectiva com individual, del so i les seves característiques. Podeu ampliar la informació al seu web.
   • Festivals de Nadal Cada any es crea i es prepara una obra dramàtica musical o cantata que vol oferir experiències motivadores, creatives, col·laboratives i d’aprenentatge musical, que serveixin d’alternativa (no substitutives) a les nadales tradicionals. .
  • Es tracta de projectes de temes diversos amb activitats competencials que interrelacionen totes les àrees. La intenció d’aquests projectes és que els nostres alumnes descobreixin, visquin, s’interessin i experimentin al voltant del tema proposat. La metodologia de l’aprenentatge és cooperativa i es promou l’autonomia dels grups.