Primària

L’Educació Primària és una etapa, compresa entre els 6 i els 12 anys, les finalitats de la qual són proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per a adquirir nous aprenentatges.

Volem incidir en un model d’aprenentatge actiu, on el nen i la nena esdevingui el principal protagonista de l’escola, fomentant la creativitat i estimulant les diverses capacitats de cadascú. Ajudem a aprofundir en el coneixement i la maduració personal i en l’assoliment de valors personals i socials.