Projectes interdisciplinaris

Es tracta de projectes de temes diversos amb activitats competencials que interrelacionen totes les àrees. La intenció d’aquests projectes és que els nostres alumnes descobreixin, visquin, s’interessin i experimentin al voltant del tema proposat. La metodologia de l’aprenentatge és cooperativa i es promou l’autonomia dels grups.

| 04-02-2012

En els següents enllaços podreu veure exemples de projectes ja realitzats.

Comparteix