Desdoblament de grups

Per tal d'atendre la diversitat i respectar el ritme de cada alumne, hem optat per treballar les àrees instrumentals en grup desdoblats. 

| 04-02-2012

Els desdoblaments a Cicle Inicial
Per tal de poder atendre més individualment l'alumnat i amb l'objectiu de prioritzar l'ensenyament i aprenentatge de les àrees instrumentals (Llengua i Matemàtiques), així com de l'Anglès (que ja es potencia des de P-3), els cursos de 1r i 2n es desdoblen de manera que les tutores i l'especialista de llengua anglesa treballen aquestes àrees amb un grup reduït d'alumnes. Aquest tipus de treball permet diversificar les activitats així com fomentar l'autonomia dels alumnes. 

Els desdoblaments a Cicle Mitjà i Cicle Superior
En el cas de 3r, 4t (Cicle Mitjà) i 5è, s'afegeix el Castellà al desdoblament, de manera que els tutors imparteixen -també amb grups reduïts- Català i Matemàtiques i els especialistes, Castellà i Anglès. A 6è, el desdoblament es fa en les àrees d'Anglès i Matemàtiques.

Tots els grups reduïts es fan seguint un criteri d'heterogeneïtat, seguint una línia pedagògica de mútua ajuda i d'aprendre a aprendre.

 

Comparteix