TEMPS DE CASTELLS

TEMPS DE CASTELLS

Els alumnes de Cicle Superior hem anat al Museu d'Història de Catalunya on ens han presentat de forma molt divertida i dinàmica el període corresponent a la història medieval.

| 25-02-2010

L'objectiu de la visita ha estat contextualitzar en el temps i en l'espai l'evolució de Catalunya al llarg del període comprès entre els segles IX a XVI. Aquesta contextualització es basa en el treball a l'entorn dels temes següents: l'establiment de la Marca Hispànica; els comtats catalans al llarg de l'alta edat mitjana; la repoblació dels territoris de la Marca Hispànica; el feudalisme com a organització social, el castell; el món urbà baixmedieval, i els estils artístics: romànic i gòtic.

Comparteix