Qui som?

| 01-12-2013

Qui som?

Jesuïtes Poble Sec-Col·legi Sant Pere Claver és l’escola més petita de la xarxa de Jesuïtes Educació, d’una sola línia i amb una oferta educativa d’Educació Infantil i Primària. La nostra àrea d’influència abasta gairebé la totalitat del districte de Sants-Montjuic així com part de Ciutat Vella.
La xarxa d’escoles de Jesuïtes Educació a Catalunya està formada per set centres propis i dos que s’hi han incorporat en els cursos 2012-13 (CORMAR) i 2013-14 (Infant Jesús). La nostra escola, doncs, forma part d’una àmplia comunitat integrada per més de 1.200 professionals de l’educació i més de 13.000 alumnes, però amb la personalitat pròpia d’un centre d’una sola línia molt arrelat al barri.

L’objectiu d’agrupar totes les escoles sota el paraigua de Jesuïtes Educació responia a la voluntat de promoure la innovació i el treball col·laboratiu entre tots els docents de les escoles de la xarxa, per tal de poder arribar a complir el somni d'avançar vers una profunda transformació de l’educació, que mitjançant la innovació metodològica, la incorporació de les TIC a l’aula i l’empoderament i potenciació dels educadors i la seva tasca, respongui als reptes de la societat del coneixement del segle XXI, tot explicitant els nostres valors d’espiritualitat i compromís social.

En aquests darrers dos cursos hem anat avançant en la concreció d’aquest somni formulant l’Horitzó 2020, és a dir, expressant com volem que sigui l’escola en aquesta data.

 
Al llarg del curs 2012-13 s’han dut a terme activitats de participació dirigides a alumnes, famílies, mestres i representants de la societat civil catalana mitjançant les quals s’han recollit prop de 56.000 idees que han servit per definir aquest Horitzó 2020. El canvi més notable es produeix en el model pedagògic que situa l’alumne al centre del procés d’ensenyament-aprenentatge i repensa espais i horaris per a fer-los més flexibles. Podeu llegir-lo aquí.

Aquest curs 2013-14 ja estem dissenyant la concreció, és a dir, el com del nou model educatiu de Jesuïtes Educació que començarà a implementar-se en tres escoles de la xarxa durant dos anys i posteriorment s'estendrà a la resta. 

L’objectiu últim de tots aquests canvis és ajudar a formar persones integrals (competents, conscients, compassives i compromeses) per a una societat diferent (més justa, solidària, sostenible, humana inclusiva) tot cultivant la vida interior i espiritualitat i ajudant els nostres alumnes a conduir la pròpia vida i a desenvolupar el seu projecte vital.