Treball per projectes i racons

A l'Educació Infantil el treball per projectes i el treball per racons es combina amb un treball més sistemàtic per a l’aprenentatge de la llengua i les matemàtiques. Les activitats estan encaminades a l'assoliment de les capacitats que marca el currículum.

| 01-01-2012

 

El treball per projectes no és només una metodologia de treball sinó un canvi en la concepció com aprenen els alumnes, que adopten un nou rol en el seu propi procés d’aprenentatge. El treball per projectes implica la tria d’un tema a estudiar, que és fruit dels interessos dels alumnes i que s’escull després d’un procés de posada en comú, debat i votacions. A partir de llavors, són els alumnes qui decideixen què volen aprendre i són ells els qui aporten la informació per satisfer la seva necessitat de saber.
Els projectes de treball afavoreixen la presa de decisions (proposar, argumentar, triar...), el tractament i transmissió de la informació (recerca, organització per tal de fer-la comprensible, elaboració, interpretació...) i l’auto-avaluació (ser conscients del que s’ha après i del que no). Vegeu-ne alguns exemples:

 

El treball per racons és una manera d'organitzar els espais de treball dotant-los dels materials i estris necessaris per a realitzar les activitats d'ensenyament-aprenentatge. Els alumnes treballen en petit grup o en parelles les àrees de llengua i matemàtiques. 

El treball per racons respon a la diversitat d'interessos, de capacitats i de ritmes d'aprenentatge de cada nen/a, afavoreix la seva autonomia i permet fer un seguiment individual per part de la mestra.

 

 

 

Comparteix