Sortides pedagògiques

Les sortides es programen per l'equip de mestres responent a uns criteris pedagògics i lligades amb el treball que es duu a terme a l'aula. També es procura la proximitat al centre escolar, per tal de fomentar el coneixement de l'entorn de manera vivencial.

| 10-09-2012
Comparteix