L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura

El mètode d’ensenyament de la lectoescriptura que es treballa a tots els cursos és el global, en el qual s’ensenya els significats abans que l’anàlisi i la representació de les formes. Els nens i nenes aprenen a llegir a partir de contextos en els quals hi apareguin de forma evident.

| 24-02-2013

El mètode global s'inicia amb l'estudi de les estructures més complexes (frases, paraules…) per tal que al final del procés l’alumne sigui capaç de conèixer i distingir els elements més simples (síl·labes, lletres…). El que té importància en aquest mètode és conèixer les inquietuds, motivacions i interessos dels alumnes, per tal de proporcionar-los activitats d’aprenentatge que parteixin de situacions significatives per a ells.
També s’introdueix puntualment el mètode analític, introduint les diferents lletres. És a dir, s’incorpora el mètode mixt.
El traç també és comú a tota l’Educació Infantil, fent servir el traç horitzontal, el vertical i el circular. Es treballen tots els moviments de la mà per millorar l’aprenentatge de l’escriptura, dibuix, coordinació i es fa utilitzant diferents tècniques i suports i un ampli ventall d’activitats i la llibertat suficient perquè mica en mica domini totes aquestes habilitats. 

Lectoescriptura a P3 
A P3 s’inicia el procés de relació del llenguatge oral amb la reproducció gràfica mitjançant pictogrames, cartells, rètols... A través dels rètols que hi ha l’aula es convida als infants a que es fixin i estableixen les seves pròpies prediccions sobre el contingut escrit. 
Quant al nom propi,  l’aprenen a identificar i a escriure i els serveix com a base per a reconèixer les lletres de l’abecedari. 
L’execució del traç i del grafisme es treballa mitjançant material elaborat per la mestra. 
El tipus de lletra que es fa servir en aquest curs és la de pal. No obstant tots els cartells que hi ha a la classe estan escrits amb les lletres lligada i de pal.

Lectoescriptura a P4 
A P4 es treballa principalment l’escriptura sil·làbica amb valor sonor. Amb aquest mètode s’inicia la unitat fonètica. Es descompon la síl·laba en so, i després per mitjà dels sons, es reconstitueixen les síl·labes i ,amb ells, les paraules. 
Es fa servir és la lletra de pal però a l’últim trimestre s’introdueix la lletra lligada. 

Lectoescriptura a P5 
A P5 els nens i nenes aprenen el seu nom amb lletra de pal i lligada, l’abecedari i es continua amb el mètode sil·làbic iniciat durant el curs anterior. 
S’introdueix el traç de lletra lligada en les vocals i les lletres que formen el seu nom. 
Durant el segon trimestre els infants ja tenen assolit el seu nom en lletra lligada i reconeixen els noms dels companys. També s’assoleix definitivament el mètode sil·làbic, formant algunes paraules curtes. S’introdueix també els articles a nivell de lectura. Respecte al grafisme s’adquireixen els traços de totes les lletres i molts són capaços d’escriure el primer cognom. A final de curs s’introdueix el segon cognom i es consolida la lectura de les paraules amb article i la lectura de frases. 
La lectura a P5 es treballa en grups desdoblats per tal de poder oferir una atenció més personalitzada.

 

 

 

 

 

Comparteix