El Protagonista de la Setmana

El protagonista de la setmana consisteix a dedicar una setmana a cada un dels infants de l’aula, de manera que es converteix en el centre d’atenció del grup. 

| 01-11-2010

 

EN QUÈ CONSISTEIX?  

Al llarg de la setmana serà el personatge principal de la classe i, a través de fotografies i objectes personals variats anirà explicant alguna cosa de la seva vida. El tema central d’aquesta activitat a P-3 és la seva HISTÒRIA PERSONAL, a P-4 són els diferents models FAMILIARS i a P-5 són ELS OFICIS.

 

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

 • Atendre individualment cada infant
 • Potenciar una bona autoestima
 • Afavorir el lligam casa-escola
 • Potenciar actituds socialitzadores (respecte, compartició, espera i paciència)
 • Fomentar la comunicació oral
 • Partir de la motivació i l’interès

El divendres de cada setmana es fa l’elecció dels nens o nenes protagonistes.

L’infant nomenat protagonista rep un distintiu que mostra la seva condició. Es tracta d’una medalla que podrà portar durant el dia sempre que ell vulgui.

Durant la setmana el protagonista podrà:

 • Ser el primer de la fila
 • Ser l’encarregat de passar llista, de mirar el temps...
 • Gaudir de la llibertat de portar objectes personals
 • Comptar amb un espai on posar-los (el racó del protagonista)
 • Ser el centre d’atenció al llarg de la setmana
 • Omplir un llibre personal entre la família i l’escola

Al llibre del protagonista queden per escrit algunes de les activitats realitzades amb l’infant protagonista a l’aula:

 • S’hi enganxen les fotografies amb les aportacions escrites per la família o amb els comentaris fets per l’infant protagonista.
 • S’hi recullen els retrats del protagonista elaborats pels companys i companyes.

La imatge de l’infant protagonista és molt important, per aquest motiu a la coberta del llibre del protagonista enganxarem el seu autoretrat.
Un cop finalitzada la setmana del protagonista, l’infant s’emportarà el llibre a casa per poder-lo fullejar amb la família.

 

LA CARPETA VIATGERA 

Per tal que les famílies puguin estar ben assabentades del funcionament d’aquesta activitat, el divendres de cada setmana, quan són nomenats els infants protagonistes, se’ls hi dóna la “carpeta viatgera”. Aquesta carpeta conté un fulletó informatiu per a les famílies.

La “carpeta viatgera” es retornarà a l’escola el dia que els hi correspongui, juntament amb les fotografies i els objectes que l’infant vol que hi hagi en el racó del protagonista. 

EL RACÓ DEL PROTAGONISTA

En un espai destacat de l’aula, hi instal·larem un racó molt especial on el nen o la nena protagonista pot penjar les seves fotografies en un mural i col·locar dins d’una safata els objectes (joguina, conte, casset...) que ha portat de casa.

A més a més hi penjarem algun dels treballs que hagi realitzat al llarg de la setmana.

Les fotografies que porti per penjar al mural poden anar acompanyades d’un breu comentari que ajudi a la mestra a orientar la conversa, però l’infant protagonista ha de ser capaç de comentar-les davant dels seus companys i companyes explicant: de quin lloc es tracta, qui hi surt, què va passar allí, què feien...

L’infant protagonista també podrà portar a l’escola la joguina, conte, música... que li agrada més i haurà d’acceptar compartir-les.

 

LA PARTICIPACIÓ DE LA FAMÍLIA

Un dels objectius d’aquesta activitat és la participació familiar en la vida escolar. Aquesta participació es concreta en :

 • Preparar els materials que l’infant haurà de portar a l’escola (joguina, conte, casset, fotografies...)
 • Preparar els comentaris a les fotografies que l’infant vol que es pengin al mural del racó i ajudar-lo a verbalitzar aquests comentaris.
Comparteix