Liberalisme vs Absolutisme

Al segle XVIII van sorgir a França noves idees que defensaven la llibertat, l’esperit crític i científic. Els seus protagonistes foren els il·lustrats i els liberals, que demanaven una societat més justa. Aquests s’oposaven a la monarquia absoluta i als privilegis de la noblesa i el clergat. La classe de 6è s’ha dividit en dos grups i han fet un debat, manifestant cada equip la seva opinió respecte als diferents sistemes polítics. El voleu veure?

| 22-01-2012

 

Comparteix