L'assetjament, cosa de tots.

Treball de prevenció i de tractament de les situacions d'assetjament als nostres centres.
| 28-04-2016
Les escoles podem ajudar a fer créixer la consciència de com prevenir i detectar l'assetjament

Arran de les últimes notícies relacionades amb casos d’abusos sexuals a algunes escoles del nostre país al llarg del temps, volem compartir amb la nostra comunitat educativa, així com amb d’altres persones interessades, el treball de prevenció i de tractament de les situacions d'assetjament als nostres centres.
La sensibilitat de la nostra societat respecte a aquest tema, afortunadament, ha evolucionat de manera notable al llarg dels últims anys, i tots els agents educatius hem pres consciència de la importància que la prevenció d’abusos sexuals , i l’educació vers la manera correcta de relacionar-se entre infants, joves i educadors, ha anat agafant entre nosaltres.
Jesuïtes Educació va ser una de les entitats pioneres en l’àmbit escolar en prendre la decisió d’iniciar aquest camí educatiu i elaborar un protocol de prevenció d’abusos sexuals a les nostres escoles, que el nostre Patronat va aprovar al maig del 2012. La seva elaboració va comptar amb l’assessorament de la Fundació Vicki Bernadet (http://www.fbernadet.org/) i altres entitats educatives de lleure que havien posat en marxa iniciatives similars.
La primera decisió va ser la pròpia elaboració del protocol, que és en sí mateix un instrument educatiu respecte a la manera de procedir dels educadors i educadores. En conseqüència amb aquest protocol, les direccions dels centres han establert la formació de manera continuada de tots els educadors que tracten amb infants i joves, així com dels educadors que entren nous a la nostra xarxa. L’objectiu d’aquesta formació és augmentar el grau de consciència dels educadors perquè aquests coneguin pautes de comportament i eduquin els nostres alumnes en la manera natural com un adult s’ha de relacionar amb ells.
Al mateix temps, es va crear una comissió de seguiment del desenvolupament del protocol, que també actua d’ofici en cas que alguna família, alumne o educador informi d’un possible cas o de la sospita que s’estigui produint.
Posteriorment, Jesuïtes Educació va subscriure la signatura del Codi Ètic d’actuació de tots els educadors de les escoles de Jesuïtes d’Espanya a l’octubre del 2013.
Totes aquestes accions estan enfocades a potenciar la prevenció, la sensibilització i la detecció de conductes alienes a l'acció educativa de les nostres escoles: impartint formació especifica, creant protocols preventius i d'actuació, i mantenint una estreta relació amb entitats expertes en la matèria.
Igualment, amb la col·laboració de la Fundació Vicki Bernadet, hem iniciat  i estem desenvolupant tallers per famílies i pels alumnes. En el primer cas, buscant la complicitat de les persones més properes als menors, partint de la idea que "No es pot prevenir allò que no coneixem". En el segon cas, mostrant als alumnes, d'una manera molt adaptada a la seva edat, la gestió dels límits de la confiança, les pors i els secrets, i fomentant la comunicació.
Finalment i per ser coherents amb el grau de maduresa de la nostra sensibilitat respecte a aquest tema, Jesuïtes Educació també ha creat una adreça específica de contacte: escoltar@fje.edu, per arribar a aquelles persones que hagin pogut sentir-se víctimes en el passat, més enllà del temps legal de prescripció. És la nostra voluntat clara d’acollir-les i escoltar-les.
Els abusos sexuals són una lacra, que es dóna majoritàriament als entorns familiars i de coneguts. Des de les escoles també podem ajudar a fer créixer la consciència de com prevenir-la i detectar-la.
Tenim la ferma convicció de què els esforços que fem dia rere dia donen el seu fruit i permeten als educadors fer la seva tasca amb il·lusió, als alumnes gaudir de l'aprenentatge i a les famílies la tranquil·litat que els seus fills estan protegits.
 
Josep Menéndez

Director Adjunt Jesuïtes Educació

 

Comparteix