2n Cicle d'educació infantil

Eduquem per projectes i racons, introduïm l’anglès des de P3, tot això amb una implicació total de les famílies en una etapa tan important i bàsica com l’Educació Infantil.

 • Què i com s'apren

  ALUMNES PROTAGONISTES del seu procés d’aprenentatge. Oferim un ambient càlid, acollidor i segur on l’alumne se sent estimat i confiat. L’alumne aprèn fent.

  ESPAIS FLEXIBLES que permeten la mobilitat i agrupar els alumnes de maneres diferents segons les necessitats. Són espais agradables, oberts, lluminosos i amb colors. Estan pensats per afavorir hàbits d’ordre, faciliten compartir i relacionar-se i estimulen la creativitat.

  IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES en el procés d’aprenentatge. El que es viu a l’escola i a casa té un gran pes en l’educació dels infants de 3 a 6 anys. Cal que les famílies estiguin obertes a participar i col·laborar  activament amb l’escola.

  RECURSOS DIGITALS que s’integren a l’aula com una eina més de comunicació i aprenentatge. Afavoreixen l’assoliment dels objectius plantejats en un moment determinat.

  TEMPS FLEXIBLE amb horaris que s’adapten a les necessitats dels infants. Les rutines diàries inclouen un moment inicial d’acollida i l’explicació de l’activitat del dia. L’acabament de la jornada també té una dedicació especial. Tot el temps és educatiu.

  AVALUACIÓ DINÀMICA de resultats i processos. Potenciem l’autoavaluació i la coavaluació. L’avaluació és el punt de partida des del qual es coneix l’alumne i se l’acompanya per fer-lo créixer i avançar.

  METODOLOGIA DIVERSA que permeti potenciar i estimular totes les intel·ligències i habilitats de cada alumne. Els projectes globalitzadors faciliten l’aprenentatge per descobriment i el treball de totes les intel·ligències. Oferim la oportunitat d’aprendre fent. Donem importància al joc com a font de plaer, de creixement , de socialització i d’aprenentatge.

  INTEGRACIÓ DELS VALORS de manera transversal des de qualsevol àmbit d’aprenentatge, basats en l’evangeli, la tolerància, el respecte a les persones i en el coneixement d’un mateix i en l’ajuda als altres.