Iniciació a l'esport en anglès

Utilitzar l'anglès mentre juguen i aprendre'l sense adonar-se'n.

  • Així es planteja l'activitat paraescolar de l'idioma internacional per excel·lència.

    Els grups reduïts i la barreja d'edats afavoreixen un aprenentatge més ric.

    Les activitats físiques i en grup permeten desenvolupar la competència oral (tant l'expressió com la comprensió).

    Els nostres alumnes demostren any rere any una alta competència en llengua anglesa i per a ells és una bona oportunitat per posar en pràctica els seus coneixements en un altre context diferent a l'aula ordinària.

    Totes les activitats estan dissenyades per professors especialistes.