Paraescolars

Les activitats paraescolars es realitzen fora de l’horari lectiu, de caràcter voluntari, dirigides i gestionades pel centre. Formen part del projecte educatiu i tenen com a objectiu la formació integral de l’alumne.

    • Activitats esportives
    • Activitats culturals