Espai migdia

  • Apostem fermament per un espai educatiu en què els alumnes viuen un procés d’aprenentatge constant, que no es limita únicament a potenciar una alimentació suficient, variada i saludable pels infants. Sinó que pren una dimensió global de tota la franja de migdia, incloent l’espai de menjador i les activitats lúdiques posteriors a l’àpat.