PIN, la nova Primària Inicial de JE

Aquest curs ha començat la PIN, un pas més en el projecte H2020!
 
| 20-09-2017

En el marc del projecte H2020 en el qual està immers Jesuïtes Educació, totes les escoles de la xarxa, i especialment l’escola de Jesuïtes Casp, inicia una nova etapa pels cursos de 1r a 4t de Primària. Una etapa que dóna continuïtat als elements pedagògics i metodològics iniciats al MOPI (Educació Infantil) i que promou la formació integral dels nostres alumnes per a una societat diferent. Uns alumnes que volem que desenvolupin la seva capacitat per observar i comprendre el món, posant al seu abast eines i llenguatges diferents i facilitant el desenvolupament de les competències. Uns alumnes que desenvolupin el seu autoconeixement i el reconeixement de l'altre i que tinguin una mirada oberta als altres i al món que els envolta. Uns alumnes que a mesura que vagin descobrint i aprenent puguin anar contribuint amb les seves accions a la construcció d'un món millor.

Amb aquest objectiu neix la PIN, la Primària Inicial, una etapa on l'alumne és el centre del procés d'ensenyament/aprenentatge mitjançant la utilització de metodologies actives com l’aprenentatge basat en projectes (ABP), el treball cooperatiu i la integració d’estratègies cognitives que permetin a l’alumne reflexionar sobre el seu pensament i el seu aprenentatge.

Què volem aconseguir amb la PIN?

 • Assegurar l’adquisició de competències i subcompetències pròpies de l’etapa. 
 • Potenciar el desenvolupament de les intel·ligències múltiples.
 • Personalitzar l’aprenentatge
 • Facilitar l’aprenentatge de les llengües (català, castellà, anglès).
 •  Desenvolupar el pensament matemàtic i científic.
 • Conèixer altres llenguatges: artístic, musical, computacional.
 • Desenvolupar l’autonomia i la creativitat de l’alumne.
 • Utilitzar eines digitals per a la creació i l'aprenentatge.

Com ho aconseguirem?

 • Aprenentatge basat en Projectes.
 • Projectes d'investigació i experimentació.
 • Projectes en relació a l'entorn: Canviem el nostre món.
 • Ambients d'aprenentatge.
 • Racons i tallers de llengua i matemàtiques.
 • Agrupacions d'alumnes flexibles.
 • Seguiment personalitzat de l'alumne.
 • Docència compartida.

Amb la PIN també oferim espais, tan físics com temporals, que promouen la personalització de l’aprenentatge, com serien els ambients o racons d’aprenentatge, on no només es potencia que cada alumne segueixi el seu ritme d’aprenentatge sinó també la seva creativitat. Seran moments propicis per desenvolupar la seva autonomia i que tindran presents les competències necessàries pel segle XXI.

Comparteix