Acció social

El nostre estil educatiu es basa en l'acolliment, coneixement i acompanyament dels alumnes amb el propòsit que adquireixin els aprenentatges adequats per a esdevenir persones equilibrades, responsables, competents i solidàries.