Competències bàsiques

És una prova que avalua les competències i els coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'Educació Primària per poder seguir amb normalitat el currículum previst per a l'ESO. En els darrers 3 anys, els resultats han estat per sobre de la mitjana de Catalunya.